Download soal soal ulangan ktsp kelas 1 2 3 4 5 6 kurikulum 2006 Tahun 2015

Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 2 ke-1 Semester 2

ads
ads
Download Kisi-kisi UTS Bahasa Sunda kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2006 KTSP
plus kunci jawabannya. Mencakup semua mata pelajaran PAI, Agama Islam, PKN, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBK, Penjaskes, B. Arab, B. Inggris, B. Sunda, B. Jawa, PLH, uts semester 2/ genap tahun 2017

Download Kisi-kisi UTS Bahasa Sunda kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2006 KTSPSOAL ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA  KE-1 KELAS 2 SEMESTER 2
NGADULAG
Diana nyanhareupan puasa Romadon, jeung piisukaneun lebaran, diunggal masjid sok nabeuh bedug. Nu narabeuhana para lalaki, boh kolot, boh pamuda atawa barudak. Bedug ditabeuh make wirahma, beda ti nu biasa jadi tangara waktu solat.
Ngadulag mah jadi tangara husus, pikeun ngabejaan mangsa ngamimitian puasa, jeung ngabejaan datangna poe lebaran.
Lamun di masjid geus aya nu ngadulag, sakumna warga masyarakat sabudeureun masjid, sasadiaan pikeun ngamimitian puasa, atawa tatan-tatan mapag lebaran


I. Eusian ku hidep, luyu jeung eusi bacaan!

1. Nu ditabeuh waktu ngadulag nyaeta...
2. Nu sok ngadulag teh nyaeta...
3. Wirahma ngadulag beda jeung tangara....
4. Ngadulag teh pikeun ngabejaan waktuna...
5. Ngadulag piisukeun...sok leuwih rame

II. Eusian ku cara milih kecap nu aya di beulah katuhu!

1.  ....tempat ngubaran nu gering                                                          pasar
2. ....kudu diasupkeun memeh mencet nomer                                       terminal
3. ....tempat nu dagang jeung nu balanja                                               rumah sakit
4. ....tempat pangeureunan beus                                                           bandara
5. ....tempat naek jeung turuna kapal terbang                                        koin
6. meuli karcis kudu....                                                                         olah raga
7. diajar ulah bari.....                                                                            perangko
8. sangkan sehat kudu rajin.....                                                             tartib
9. ngirim surat kudu make....                                                                heureuy
10. neundeun barang kudu....                                                               ngantri

ads