Download soal soal ulangan ktsp kelas 1 2 3 4 5 6 kurikulum 2006 Tahun 2015

Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Sunda kelas 1 Semester 2

ads
ads
Download Kisi-kisi UTS Bahasa Sunda kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2006 KTSP
plus kunci jawabannya. Mencakup semua mata pelajaran PAI, Agama Islam, PKN, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBK, Penjaskes, B. Arab, B. Inggris, B. Sunda, B. Jawa, PLH, uts semester 2/ genap tahun 2017

Download Kisi-kisi UTS Bahasa Sunda kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2006 KTSPSOAL ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA  KE-2  KELAS 1 SEMESTER 2
I. Cakra (X)  dina salah sahiji aksara  a, b atawa  c di hareupeun jawaban anu pangbenerna!


1. Kaulinan budak awewe mah....
    A. sondah
    B. boyongan
    C. peperangan

2. maen bal kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

3. Encrak jeung beklen teh kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

4. Ucing-ucingan mah kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

5.Eundeuk-eundeukan mah kaulinan barudak nalika.....
    A. ngojay
    B. naek tangkal
    C. tatarucingan

II. Eusian  titik-titik di handap ku jawaban anu bener!

1. Bal bliter nyaeta bal paranti....
2. Kaulinan barudak awewe, make kewuk, ngarana....
3. Biasana jajangkungan mah dijieun tina....
4. Ngapungkeun langlayangan mah kaulinan barudak....
5. Gerakan "luncat" jeung "engkle" aya dina kaulinan nu ngarana.....

ads